Project Description

Es dissenya un stand amb el color blanc com a base, ben il·luminat per aportar més espai visualment del que realment es disposa, que permeti una circulació pel stand fluid, sense barreres visuals perquè el major protagonisme sigui per a la nova col·lecció que es presenta en aquesta fira de reconegut prestigi de moda infantil.